H&R CONSULT

HR Consultancy (External HR B2B)

Аутсорсингът на HR задачи може да бъде по-рентабилен от наемането на вътрешен HR мениджър, особено за по-малки компании или такива с ограничени HR нужди.

Подкрепа за служителите

Предоставяне на насоки и подкрепа по въпроси, свързани с отношенията със служителите, като например разрешаване на конфликти на работното място, както и управление и контрол на представянето на служителите.

Съответствие и регулации

Гарантиране, че компанията спазва българското трудово законодателство.

Администрация на трудова медицина

Компенсации, бонифициране и социални придобивки

Проектиране и администриране на програми за компенсации и социални придобивки, които са конкурентни и отговарят на нуждите на компанията и нейните служители.

Организационно развитие

Анализиране и оценка на организационната структура, култура и процеси на компанията и изготвяне на препоръки за подобрения.

HR Администрация

Грижа за вашите административни нужди и изисквания

Търсите професионалисти?
Свържете се с нас!

Услуги

Време е да започваме

Тук сме за да помогнем за Вашите Бизнес нужди

Отделяйте по-малко време за HR и се фокусирайте в други важни за бизнеса ви задачи! Заедно ще покрием HR нуждите ви!

ВРЕМЕ Е ДА ЗАПОЧВАМЕ

Тук сме за да помогнем за Вашите Бизнес нужди

Отделяйте по-малко време за HR и се фокусирайте в други важни за бизнеса ви задачи! Заедно ще покрием HR нуждите ви!